PROJEKT "TEHNOLOŠKO IZBOLJŠANI NARAVNI KAMNITI ELEMENTI – BEYOND NATURAL" PREJEL SOFINANCIRANJEMARMOR HOTAVLJE d.o.o. je kot vodilni konzorcijski partner prejelo sofinanciranje s strani Evropske unije iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost za izvedbo aktivnosti projekta Tehnološko izboljšani naravni kamniti elementi – BEYOND NATURAL. Podjetje se je povezalo v razvojno usmerjen konzorcij s podjetjema TRIIS, d.o.o., Železniki in AUGMENTECH, d.o.o..

Cilj projekta je izdelava novega inovativnega izdelka iz naravnega kamna z izboljšanimi mehansko fizikalnimi lastnostmi z uporabo novih tehnoloških procesov, ki upoštevajo vse trenutne okoljsko- podnebne smernice razvoja. Novi tehnološko izboljšani naravni kamniti elementi bodo predstavljali tehnološki preboj, saj bomo izdelali z vlakni ojačan dekorativni panel iz naravnega kamna debeline le 10 mm z možnostjo ukrivljenih površin in presvetlitve. Projekt prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo. Nov produkt tehnološko izboljšanih marmornih elementov bo naravne vire izkoriščal veliko bolj učinkovito, s čimer se bo zmanjšala poraba primarnih surovin, povečala se bo uporaba stranskih proizvodov. Velika stopnja reciklabilnosti v celotnem ciklu bo omogočila učinkovitejšo izrabo naravnih virov.

Trajanje projekta: 27.10.2023 do 26.10.2025.

Skupna finančna vrednost projekta: 578.100,90 EUR.
Delež sofinanciranja: 162.345,15 EUR.
Lastna sredstva: 175.809,15 EUR.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si.
Več informacij na portalu:
www.evropskasredstva.si.

Nazaj na blog